• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Alzheimer: tijd winnen

Alzheimer: tijd winnen Drie op de tien Belgen ouder dan 65 jaar lijden aan een ernstige vorm van geheugenstoornissen. De stoornissen wijzen niet noodzakelijk op dementie, maar ze moeten wel snel onderzocht worden door een arts: hoe vroeger de ziekte opgespoord wordt, hoe beter ze behandeld kan worden.

Bijna 140.000 Belgen lijden aan een vorm van dementie: één op de tien 65-plussers en een op de drie 85-plussers. 60 à 70% van de Belgen die met dementie kampen hebben de ziekte van Alzheimer, een ongeneeslijke hersenaandoening waarvan de oorzaken nog niet gekend zijn.
Wat wel bekend is, is dat ouderdom de belangrijkste risicofactor is.

Tijdswinst

Vandaag is men niet totaal machteloos tegenover de ziekte. Het is nu mogelijk om de autonomie en de levenskwaliteit van mensen met de ziekte van Alzheimer te verlengen. Bij een vroege opsporing van de ziekte en het opstarten van 'ziektevertragende' medicatie kunnen meerdere kwaliteitsjaren tijd gewonnen worden en kan het functieverlies beperkt worden. Dat maakt ook dat men de opname in een gespecialiseerde instelling kan uitstellen.

De 'ziektevertragende' medicatie wordt terugbetaald voor milde tot matig ernstige vormen van de ziekte van Alzheimer als de behandeling wordt opgestart door een gespecialiseerde arts (neuroloog, geriater, psychiater, neuropsychiater). De geneesmiddelenbehandeling moet gecombineerd worden met het verzorgen van de lichamelijke, mentale en emotionele fitheid van de patiënt. Ook al bieden de geneesmiddelen geen genezing en enkel tijdelijke hulp, toch is het verlengen van elk autonoom en kwaliteitsvol leven meer dan de moeite waard. De persoon met dementie zal er langer zoveel mogelijk 'zichzelf' mee kunnen blijven.

Aandacht gevraagd

In deze context wil de campagne 'Tijd winnen op de ziekte van Alzheimer' de aandacht vestigen op een
vroegtijdige opsporing van de ziekte en op het zo snel mogelijk doeltreffend behandelen ervan. Op www.tijdwinnenopalzheimer.be vindt u meer informatie over dementie en de ziekte van Alzheimer. U vindt er ook een test om het geheugenverlies te testen.

Artikel gepubliceerd door op 18/09/2007

Bronnen: Perscommuniqué 'Wie er snel bij is, kan tijd winnen op Alzheimer. Een nieuwe informatiecampagne wijst op het belang van een snelle diagnose en een aangepaste begeleiding. www.tijdwinnenopalzheimer.be, 16 augustus 2007.

Vindt u het artikel interessant?