• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Alzheimer: opsporingstests

Alzheimer: opsporingstests De ziekte van Alzheimer kent gedurende meer dan twintig jaar een geruisloos verloop alvorens de eerste symptomen verschijnen. Onlangs werd een reeks tests ontwikkeld om de diagnose te stellen vóór de dementiefase.

In veruit de meeste gevallen wordt de ziekte van Alzheimer te laat gediagnosticeerd, op het ogenblik dat de specifieke symptomen verschijnen en de patiënt al zijn autonomie aan het verliezen is. Deze aandoening wordt gekenmerkt door letsels die zich geruisloos ontwikkelen vanaf 30-40 jaar en zich pas 25 tot 30 jaar later manifesteren. Vandaar dat het interessant is om methoden te ontwikkelen voor een vroegtijdige opsporing, temeer omdat de frequentie van de ziekte aanzienlijk toeneemt met de leeftijd.

Prof. Bruno Dubois (INSERM U610, hôpital de la Salpêtrière) groepeerde in samenwerking met een Amerikaanse onderzoeker een reeks tests om vóór het dementiestadium alle afwijkingen van de geheugenfunctie op te sporen. Tijdens de jaren dat de ziekte verder evolueert, zijn de hersenen immers in staat om de letsels te compenseren door middel van nieuwe verbindingen. Als die compensatiemogelijkheden uitgeput zijn, verschijnen de eerste geheugensymptomen. Dergelijke wijzigingen zouden moeten kunnen worden ontdekt door de nieuwste inzichten toe te passen in de werking van de hersenen en meer bepaald van de hersenzones die een rol spelen bij het geheugen. Op die manier werden verschillende criteria geselecteerd: neurofysiologie, kortetermijngeheugentests, neurologische beeldvorming en biologische markers.

De geheugentests verkennen de drie kwetsbaarste stadia van het memorisatieproces: de registratie van de informatie, de opslag en de reproductie. Via neurologische beeldvorming (MRI) wordt nagegaan in welke mate de structuren zijn aangetast die een rol spelen bij de geheugenfuncties (de hippocampus), terwijl de biologische markers de schommelingen van de neurotransmitters meten. Dankzij de kruising van de testresultaten kan de ziekte in een vroeg stadium ontdekt worden, ook al zijn ze niet 100 % betrouwbaar.

Artikel gepubliceerd door op 27/04/2004

Bronnen: The Lancet, vol. 3, 2004.

Vindt u het artikel interessant?