• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Alzheimer: hoe moet u communiceren met de patiënt?

Alzheimer: hoe moet u communiceren met de patiënt? Communiceren met een Alzheimerpatiënt is vaak moeilijk, maar tegelijk essentieel. Ook al begrijpt de zieke u niet, hij is zeer gevoelig voor alle tekens van affectie en voor de toon van uw stem. Vandaar dat ook niet-verbale communicatie belangrijk is. Ziehier enkele tips voor een goede aanpak…

'Als hoé je iets zegt belangrijker is dan wát je zegt'

Het zijn de taalstoornissen van de Alzheimerpatiënt die ons duidelijk maken dat hij verstandelijk achteruitgaat en daaronder lijdt. De verleiding is dan groot om niet te luisteren naar deze verwarde, soms ijlende persoon, die allerlei absurde of onsamenhangende beweringen uitkraamt en altijd hetzelfde zegt. De beste aanpak is echter: luisteren, proberen te achterhalen wat hij duidelijk wil maken en uw gedrag eraan aanpassen. Makkelijker gezegd dan gedaan…

Enkele praktische tips

Trek zijn aandachtGa recht tegenover de patiënt zitten en raak voorzichtig zijn hand of arm aan, om zijn aandacht te trekken. Spreek zijn naam uit en herinner er hem eventueel aan wie u bent. Begin pas te praten als u merkt dat hij naar u luistert. Leid hem niet af en verminder het omgevingsgeluid. Kijk hem recht in de ogen Blijf hem aankijken: op die manier zal hij uw boodschap makkelijker begrijpen. Praat rustig en duidelijk Gebruik eenvoudige woorden en korte zinnen. Praat langzaam en altijd op een vriendelijke en geruststellende toon. Het is zinloos om uw stem te verheffen, zelfs als de patiënt u moeilijk begrijpt. Eén boodschap tegelijk Hou uw boodschap eenvoudig en combineer nooit verschillende ideeën in eenzelfde zin. Formuleer uw vragen zeer concreet en maak het de patiënt niet moeilijk door hem verschillende keuzemogelijkheden aan te bieden. Stel steeds vragen die hij met "ja" of "nee" kan beantwoorden in plaats van open vragen. Zo is het altijd beter om te vragen of hij soep wil bij het avondmaal dan om te vragen wat hij wil eten als avondmaal. Herhaal belangrijke informatie Heeft de patiënt uw boodschap niet begrepen, herhaal die dan met dezelfde woorden. Toon de dingen De dingen tonen, maakt alles veel duidelijker. Illustreer uw woorden dan ook zo veel mogelijk met gebaren. Toon bijvoorbeeld de handdoek, zeep of shampoo als het tijd is om gewassen te worden. Wees aandachtig Observeer goed zijn reacties en expressies: u kunt eruit opmaken of hij uw boodschap begrepen heeft. Reageert hij niet op de gepaste manier, probeer dan rekening te houden met zijn humeur en zijn gevoelens van het moment. Stel de patiënt gerust Laat hem niet zien dat u zich zorgen maakt over hem. Hoe rustiger u bent, hoe meer hij zich op zijn gemak zal voelen. Kies de juiste momenten Het beste moment om te communiceren, is meestal het moment waarop de Alzheimerpatiënt zich spontaan uitdrukt. Bovendien komt de boodschap beter over als de patiënt het onderwerp zelf heeft aangesneden. Uiteindelijk is het voor hem het moeilijkst om een vraag te beantwoorden die niet van hem komt, want hij weet dat u een antwoord verwacht, en dat is voor hem zeer beangstigend. Geleidelijk leert u elkaar beter te begrijpen… En uiteraard verdient iedereen respect en heeft iedereen voortdurend nood aan affectie en liefde.

Artikel gepubliceerd door op 03/05/2005

Bronnen: France Alzheimer et maladies apparentées, Union nationale des associations Alzheimer.

Vindt u het artikel interessant?