• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  28 mening
 • Getuigenissen (0)

Alzheimer: de tekenen van de ziekte

Alzheimer: de tekenen van de ziekte

Zodra een bejaarde een beetje aan geheugenverlies lijdt, wordt er al meteen aan het begin van de ziekte van Alzheimer gedacht.

Het komt erop aan de ziekte te kunnen herkennen, kwestie van zich niet nodeloos zorgen te maken, of omgekeerd: er niet mee te blijven lopen.

Ziekte van Alzheimer: een stapsgewijze achteruitgang van het geheugen en de intellectuele functies

Ze is helaas nog altijd ongeneeslijk en evolueert meestal naar dementie, d.w.z. lichamelijke en geestelijke aftakeling met verlies van autonomie.

De ziekte van Alzheimer maakt geen deel uit van het normale verouderingsproces, maar is wel degelijk een 'echte ziekte' die gediagnosticeerd en behandeld moet worden. Ze is het gevolg van de degeneratie van neuronen die een rol spelen bij het geheugen en de intellectuele functies.  

In de meeste gevallen ontstaat ze na 75-80 jaar. Er bestaan ook vroege vormen, die veel zeldzamer zijn maar over het algemeen ook snel evolueren.

De ziekte van Alzheimer kent vaak een sluipend begin, zodat de omgeving nauwelijks iets merkt. Dikwijls wordt pas laat naar de dokter gestapt, op het ogenblik dat de ziekte al een aanzienlijke weerslag heeft op het dagelijkse leven (geheugenverlies, oordeels- en denkstoornissen, stemmings- en gedragsveranderingen). Dat is een vergissing, want de ziekte kan vandaag wel degelijk afgeremd worden, op voorwaarde dat ze tijdig vastgesteld wordt.

De tien tekenen die op de ziekte van Alzheimer wijzen

Specialisten hebben tien tekenen geïdentificeerd die een snelle diagnose mogelijk maken.

1) Geheugenverlies

We vergeten allemaal wel eens een afspraak, iemands naam of een telefoonnummer. Dat is volkomen onschuldig. Een Alzheimer-patiënt daarentegen vergeet vaak recente gebeurtenissen en kan ze zich niet langer herinneren. Hij onthoudt moeilijk nieuwe informatie en stelt verschillende keren dezelfde vragen, omdat hij het antwoord erop meteen weer vergeet. Het langetermijngeheugen daarentegen is meestal nog goed, vooral in het beginstadium van de ziekte.

2) Voorwerpen die zoekraken

We misleggen ook wel allemaal eens onze sleutels of weten niet meer waar we precies onze wagen hebben geparkeerd. Een Alzheimer-patiënt verliest evenwel soms niet alleen voorwerpen, maar legt ze ook op de meest gekke plaatsen. Zo stopt hij het strijkijzer in de koelkast of zijn horloge in de suikerpot.

3) Desoriëntatie in ruimte en tijd

Vaak loopt een Alzheimer-patiënt verloren in zijn eigen straat of vergeet hij in welk jaar we zijn.

4) Moeilijkheden om vertrouwde taken uit te voeren

Alzheimer-patiënten weten soms niet meer hoe ze een gerecht moeten bereiden, ook al waren het vroeger echte keukenpieten.

5) Een verzwakt oordeelsvermogen

Een concreet voorbeeld daarvan is: drie truien aantrekken in hartje zomer. Men gaat voorwerpen gebruiken voor doelen waarvoor ze niet bestemd zijn: een bril in plaats van een vork, een schaar om te schrijven enz.

6) Taalstoornissen

Ook taalstoornissen komen zeer frequent en in een vroeg stadium voor. Men vindt het juiste woord niet en vergeet de naam van een voorwerp of een vertrouwde persoon. In het begin wordt de naam in kwestie nog vervangen door een omschrijving of door "ding" of "spul", maar later gaat men een foutieve term gebruiken en verwarde taal uitkramen. Ook de geschreven taal verandert, tot het volstrekt niet meer te begrijpen is wat er op papier staat.

7) Problemen met abstracte begrippen

Plots kan de patiënt geen formulieren meer invullen en zijn bankrekening niet meer beheren, vergeet hij de betekenis van het begrip verjaardag enz.

8) Stemmings- en gedragsveranderingen

Ontstaan plots en zonder duidelijke reden. Achtereenvolgens is sprake van opwinding, agressiviteit, prikkelbaarheid of angst, gevoelens die gepaard gaan met afstomping, in zichzelf gekeerd zijn, onverschilligheid of lusteloosheid. Deze laatste symptomen kunnen doen denken aan een depressie.

9) Persoonlijkheidsveranderingen

Op dezelfde manier zijn persoonlijkheidsveranderingen vaak flagrant. Zo kan een open iemand vol zelfvertrouwen plots gesloten, wantrouwig en angstig worden.

10) Gebrek aan enthousiasme

De patiënt beleeft nergens nog plezier aan, noch aan sociale activiteiten, noch aan zijn vrije tijd, noch aan zijn werk. Hij wordt passief.

Treden verschillende van deze tekens tegelijk op, dan moet dit de omgeving verontrusten. Ze spelen ook een essentiële rol bij de vroegtijdige opsporing en behandeling van de ziekte, temeer omdat de patiënt ze vaak ontkent, verkeerd uitlegt of minimaliseert.

Bijgewerkt door Isabelle Eustache op 24/11/2014
Origineel artikel geschreven door op 12/08/2003

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Alzheimer opsporen

Vindt u het artikel interessant?