• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  4 mening
 • Commentaren (0)

Alzheimer: de eerste signalen verschijnen al 18 jaar voordien

Bijgewerkt door Isabelle Eustache op 09/07/2015
Origineel artikel geschreven door op 09/07/2015

Bronnen: Rajan KB, et coll., Cognitive impairment 18 years before clinical diagnosis of Alzheimer disease dementia, Neurology, 85 : 1–7, 2015. 


Alzheimer: de eerste signalen verschijnen al 18 jaar voordien

Het is niet de eerste studie die aantoont dat er voortekens van de ziekte van Alzheimer kunnen optreden lang voor de ziekte klinisch opgespoord en gediagnosticeerd wordt op basis van aantoonbare hersenafwijkingen. De studie in kwestie wijst er echter op dat die voortekens al 18 jaar voordien kunnen opduiken.

De eerste signalen van de ziekte van Alzheimer verschijnen al 18 jaar voordien

Tussen 1993 en 2012 werden meer dan 2.000 65-plussers cognitief getest. Na afloop van de studie kreeg 21 % van de deelnemers de diagnose alzheimer. Bij deze groep begonnen de testresultaten al te verslechteren 18 jaar voor de diagnose. Dat wijst erop dat de amyloïde plaques (eiwitafzettingen) in de hersenen, die op de ziekte van Alzheimer wijzen, zich vormen lang voor ze kunnen worden opgespoord met de huidige technieken.

Zo snel mogelijk voorkomen

Deze bevinding kan worden aangewend om de ziekte van Alzheimer vroeger te diagnosticeren. Het is immers logisch om ervan uit te gaan dat behandelingen om het ziekteverloop af te remmen, beter zouden werken als ze vroeger worden opgestart. In afwachting mag het echter niet de bedoeling zijn om iedereen zomaar cognitieve tests te laten ondergaan. Wel moeten bepaalde – ook lichte – stoornissen een aansporing vormen om de klassieke preventiemaatregelen toe te passen, met name: het geheugen stimuleren en in het algemeen gezonder leven. Zeker bij personen bij wie is vastgesteld dat ze een verhoogd risico lopen (eerdere gevallen van alzheimer in de familie, hypertensie, niet-beheerste diabetes, roken…). Concreet: veel geheugentraining doen en sociale activiteiten beoefenen, gezond eten, voldoende bewegen enz.

Bijgewerkt door Isabelle Eustache op 09/07/2015
Origineel artikel geschreven door op 09/07/2015

Bronnen: Rajan KB, et coll., Cognitive impairment 18 years before clinical diagnosis of Alzheimer disease dementia, Neurology, 85 : 1–7, 2015. 

Vindt u het artikel interessant?