Alvleesklierkanker

Gepubliceerd op 19/02/2003 - 00h00
-A +A

PUB

3. Oorzaken

Waarschijnlijk is er niet één factor, maar zijn er meerdere factoren die een rol spelen bij het ontstaan van alvleesklierkanker. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van kanker vaker voorkomt bij mensen die:- roken;- lijden aan een chronische ontsteking van de alvleesklier, dikwijls veroorzaakt door langdurig en overmatig alcoholgebruik.Daarnaast zijn er aanwijzingen dat voeding een rol speelt bij het ontstaan van alvleesklierkanker. Een tekort aan vezels zou de kans op alvleesklierkanker vergroten. Het eten van groenten zou de kans daarop doen verkleinen.Onderzoek naar het risico van overmatig alcoholgebruik op zich heeft nog geen eensluidende conclusie opgeleverd. Recente studies tonen daarentegen wél aan dat het drinken van koffie geen verhoogd risico op alvleesklierkanker geeft.Alvleesklierkanker is niet erfelijk en evenals andere vormen van kanker niet besmettelijk.

4. Symptomen en klachten

Een tumor in de alvleesklier is vaak al geruime tijd aanwezig voordat de patiënt hiervan iets merkt. De klachten bij alvleesklierkanker ontstaan in het algemeen pas wanneer de tumor is doorgegroeid in een ander orgaan. De aard van de klachten is dan ook afhankelijk van de plaats en de grootte van de tumor in de alvleesklier en van storingen in andere organen die door de tumor zijn aangetast.Vaak voorkomende klachten bij patiënten met alvleesklierkanker zijn een zeurende pijn boven of midden in de buik, een algemeen gevoel van malaise, een verstoord ontlastingspatroon en gewichtsverlies.Bij patiënten met een tumor in de kop van de alvleesklier zijn de eerste klachten meestal gewichtsverlies en geelzucht. Een tumor in de kop van de alvleesklier kan namelijk de galgang die door de kop loopt, afsluiten.Ten gevolge van een afsluiting van de galgang ontstaat een ophoping van galvloeistof in de galwegen, galblaas en lever. Doordat ook de lever niet meer goed functioneert treden klachten op als vermoeidheid en lusteloosheid. Als de galvloeistof de twaalfvingerige darm niet meer kan inlopen, raakt de vertering van het voedsel - met name van vetten - verstoord. Normaal kleurt de galvloeistof in de darm de ontlasting bruin. Verstopping van de galwegen leidt tot een dunne, licht gekleurde ontlasting.Een deel van de galkleurstof dat zich ophoopt in de lever wordt opgenomen in het bloed. Een gedeelte daarvan komt via de nieren, die het bloed filteren, terecht in de urine. Daardoor wordt de urine donker van kleur.Het grootste deel van de galkleurstof hoopt zich op in het bloed en komt terecht in weefsels als de huid en het oogwit. Dit kan zich uiten in een gelige, grauwe huid en gelig oogwit (geelzucht). Tevens kan hierbij jeuk over het gehele lichaam voorkomen.Bovengenoemde klachten kunnen ook optreden bij andere aandoeningen dan alvleesklierkanker. Wanneer de klachten echter enkele weken aanhouden - met name de verschijnselen van geelzucht - is het verstandig de huisarts te raadplegen.

Gepubliceerd op 19/02/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB