• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Alsmaar meer kinderen worden te vroeg geboren

Alsmaar meer kinderen worden te vroeg geborenZowel in België als in het buitenland worden alsmaar meer kinderen te vroeg geboren. En ze worden ook alsmaar vroeger geboren.

We spreken van een te vroeg geboren kind of prematuur als het wordt geboren vóór de 37ste zwangerschapsweek. Het aantal prematuren is in de Verenigde Staten in 20 jaar tijd met 27% gestegen. Ook bij ons stijgt het aantal prematuren van jaar tot jaar.Dat is te wijten aan twee factoren :

 • door de aanwinsten van de geneeskunde kunnen nu ook minder vruchtbare koppels kinderen krijgen. Welnu, onvruchtbaarheid (of infertiliteit) van het koppel is een extra risicofactor van vroeggeboorte ;
 • anderzijds heeft de neonatale geneeskunde de limieten van levensvatbaarheid van een foetus verder opgeschoven : van 37 weken naar 23 of 22 weken…
Meerlingzwangerschappen houden een hoger risico in van vroeggeboorte. Volgens Kind en Gezin bedroeg het aantal te vroeg geboren kinderen in 2000 6,9% bij eenlingzwangerschappen, 55,7% bij tweelingzwangerschappen en 95,9% bij meerlingzwangerschappen !

Vroeggeboorte vooral door de vooruitgang...

Door de aanwinsten in de medisch geassisteerde procreatie kunnen alsmaar meer koppels zwanger worden. De artsen verhogen de kansen door meer dan één embryo in de baarmoeder van de toekomstige moeder in te planten.Ook de limieten van de levensvatbaarheid worden opgeschoven. Een foetus van minder dan 24 weken en/of minder dan 500 g wordt vaak als niet levensvatbaar beschouwd, maar we weten dat men de foetus toch kan redden, ook als de zwangerschap vóór die tijd moet worden onderbroken.Ook is het zo dat almaar meer adolescenten zwanger worden, en adolescenten lopen meer kans op vroeggeboorte. Ook worden meer vrouwen zwanger na de leeftijd van 40 jaar en ook dat verhoogt het risico van vroeggeboorte.

Duur betaald ?

De geneeskunde heeft veel vooruitgang geboekt, maar kan geen mirakels verrichten. In de industrielanden is vroeggeboorte nog steeds het grootste risico voor een zwangerschap. Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van neonatale sterfte en een belangrijke oorzaak van lichamelijke misvormingen en mentale handicaps.

De beslissing om een "zeer prematuur" kind toch in leven te houden, wordt genomen nadat de ouders op de hoogte werden gebracht van alle mogelijke gevolgen. Doorgaans moeten zij trouwens de uiteindelijke beslissing nemen.

Artikel gepubliceerd door op 18/02/2003

Bronnen: Office de la Naissance et de l'Enfance

Vindt u het artikel interessant?