Als u doof dreigt te worden op het werk

Gepubliceerd op 20/12/2005 - 00h00
-A +A

In februari 2006 wordt er een nieuwe EU-richtlijn van kracht om werknemers te beschermen tegen geluidshinder. Ze legt de grenswaarde voor blootstelling aan geluid vast op 87 dB(A) en bepaalt dat de risico's van lawaaihinder aangepakt moeten worden bij de bron of minstens verlaagd moeten worden.

PUB

Gehoorverlies als gevolg van lawaai is één van de meest voorkomende beroepsziekten in de Europese Unie. Het kan nefaste gevolgen hebben voor het sociaal leven (isolement) en beroepsleven (extra stress, verhoogd ongevallenrisico, hinderpaal voor de communicatie, verminderde concentratie). Het kost de gezondheidszorg ook massa's geld, want elk jaar worden er miljarden euro's uitgegeven aan uitkeringen en verborgen kosten (ziekteverlof, verminderde productiviteit, ongevallen). Uit de statistieken blijkt dat in Europa één op de drie werknemers gedurende meer dan een kwart van de werktijd blootstaat aan hoge geluidsniveaus.

Hoofdpijn en misselijkheid

In de meeste kantoren ligt het geluidsniveau tussen 45 en 60 dB(A), een heel stuk onder de schadedrempel dus. Toch kan geluidsoverlast hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken. Tijdens hun werkdag kunnen werknemers blootstaan aan permanente (ventilatie, computers, achtergrondmuziek), intermittente (telefoon) of korte geluiden (geklak van een elektrische nietmachine). Ook het geluidsniveau loopt bijzonder sterk uiteen: van de deurbel tot het geklik van pc-toetsen. Het is met geluid zoals met smaken en kleuren: de gevoeligheid ervoor verschilt van persoon tot persoon.

De strijd tegen lawaai

Lawaaierige toestellen (fotokopieermachines, elektrische nietmachines) worden het best ondergebracht in een afzonderlijk lokaal of, als dat niet kan, ver van de werkposten, maar niet in een hoek of tegen een gesloten muur die het geluid weerkaatsen. De werkposten moeten zich ver genoeg van de doorgangsplaatsen bevinden. Onderhoud het materiaal regelmatig, om geknars en gepiep te vermijden, bijvoorbeeld door de deurhengsels en de stoelelementen te smeren. Een delicater probleem is de geluidsoverlast van collega's. Zoiets vergt een flinke dosis diplomatie. Vraag hun om stiller te telefoneren, voort te praten in de gang, hun gsm in stille modus te zetten enz. Wat het geluid van de verluchting betreft: als de installatie verouderd is of niet goed werkt, zult u er helaas moeten leren mee leven! Spoor samen met uw collega's alle geluidsbronnen op en schakel de bronnen uit waarop u greep hebt.

Gepubliceerd op 20/12/2005 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Bescherm uw oren en die van uw kinderen! Gepubliceerd op 22/05/2015 - 09h01

Een trommel, een speelauto op batterijen, een nepcomputer of -telefoon die belsignalen maakt... Heel veel speelgoed produceert tegenwoordig geluiden en kleine kinderen zijn er dol op. Maar de ouders beseffen niet altijd dat hun kind door dat soort la...

Graag minder lawaai voor onze kinderen! Geüpdatet op 18/04/2017 - 16h21

We kennen al de negatieve effecten van geluidsoverlast op de gezondheid, vooral dan op de gezondheid van ons hart en onze bloedvaten. Maar waar we minder rekening mee houden, is dat lawaai ook nefast is voor de ontwikkeling van de kinderen!

Bescherm uw gehoor zoveel mogelijk Gepubliceerd op 22/05/2015 - 09h05

Op elke leeftijd moeten we eraan denken: ons gehoor is een zeer kwetsbaar zintuig dat, zoals elk orgaan, veroudert. Deze veroudering is onvermijdelijk, maar we kunnen toch maatregelen nemen om ze te vertragen of ten minste om te vermijden dat ze vers...

Meer artikels