• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Als bacteriën resistent worden...

Als bacteriën resistent worden...Alsmaar meer bacteriën worden resistent tegen antibiotica. Er moeten maatregelen worden getroffen om dit probleem efficiënt aan te pakken. Daarom werd een pilootproject opgestart.

De artsen en gezondheidsautoriteiten in ons land maken zich reeds lang bezorgd over het feit dat alsmaar meer bacteriën resistent zijn tegen antibiotica. Vorig jaar werd een campagne gelanceerd die tot doel had patiënten aan te moedigen hun arts minder vaak om antibiotica te vragen. Volgens de Belgische overheid was deze campagne trouwens een groot succes.

Te veel en te vaak

Hoe vaker men onterecht antibiotica neemt - bijv. bij een virale infectie of een te korte behandeling -, hoe groter de kans op het optreden van resistentie. Zo zijn bepaalde bacteriën resistent tegen talrijke, zoniet alle, gekende antibiotica. En de nieuwe antibiotica die op de markt worden gebracht, veranderen daar niets aan. Men dient ook te zeggen dat de inspanningen die vroeger werden geleverd om infecties onder controle te krijgen, ervoor hebben gezorgd dat alsmaar minder wordt geïnvesteerd in dit onderzoek. We bevinden ons dus in een impasse. Om de doeltreffende werking die bepaalde antibiotica nog hebben, niet verder uit te hollen, moet men het kwaad met de wortel uitroeien. De federale gezondheidsautoriteiten, bij monde van de ministers Vandenbroucke en Tavernier, hebben dan ook besloten de artsen aan te pakken. In hun mededeling hebben ze gepreciseerd dat de artsen moeten worden aangemoedigd geneesmiddelen "op een verantwoorde manier voor te schrijven, met name door te herinneren aan de praktische richtlijnen".

Vooral in ziekenhuizen

Dit is bijna een belediging voor de artsen, maar we mogen de ministers geen steen werpen: nosocomiale infecties of ziekenhuisinfecties, met name infecties die in het ziekenhuis worden opgelopen maar niet het motief van de opname zijn, komen alsmaar vaker voor. En de verantwoordelijke kiemen zijn vaak zeer resistent tegen de behandelingen. De ministers moeten dus in bepaalde ziekenhuizen experts in antibiotica aanstellen bij wie de huisartsen terecht kunnen voor advies.Het gaat vooralsnog om een pilootproject, maar op termijn zou dit project kunnen worden uitgebreid tot alle ziekenhuizen van het land.Het voordeel is ongetwijfeld dat de patiënt beter zal worden behandeld. Het nadeel is dat de patiënt vaak geen antibiotica zal krijgen, hoewel hij/zij er dacht nodig te hebben.

De patiënt moet dus niet vreemd opkijken als zijn huisarts tijdens de consultatie de telefoon neemt om het advies van een specialist in te winnen.

Artikel gepubliceerd door op 29/10/2002

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten