Alleen naar school?

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 08/03/2005 - 00h00
-A +A

Vanaf welke leeftijd mag mijn kind alleen naar school? Hoe maak ik het bewust van de gevaren in het verkeer? Hoe leer ik het zich als een "verantwoordelijk" voetganger te gedragen?

PUB
Overzicht

Onder de zeven jaar kan een kind niet instaan voor zijn eigen veiligheid en is het dan ook uitgesloten om het alleen naar school te laten gaan. Zijn omgevingsperceptie is immers beperkt. Zijn gezichtsveld is weliswaar identiek aan dat van een volwassene, maar het ziet alleen wat er vóór hem gebeurt, niet wat er zich naast hem afspeelt. Bovendien kan het geen verschil maken tussen zien en gezien worden: als het iemand ziet, gaat het ervan uit dat die persoon automatisch ook hem opmerkt. Het kan ook moeilijk lengtes en afstanden inschatten, en verwart beide begrippen. Het kan niet altijd een geluid lokaliseren, elk geluid isoleren en een onbeweeglijk geluid onderscheiden van bijvoorbeeld het geluid van een naderende auto. Ten slotte heeft het ook geen notie van snelheid, aangezien het noch tijd noch afstand kan evalueren.

In de regel zijn kinderen dan ook pas vanaf hun achtste voldoende gewapend om alleen naar school te gaan. Deze theoretische leeftijd hangt uiteraard af van de rijpheid van het kind, maar ook van het soort traject en de duur ervan.

Kinderen van acht kunnen een kort en eenvoudig traject doorgaans alleen aan. Toch moet u uw kind absoluut vooraf verschillende keren begeleiden, om het vertrouwd te maken met de route in kwestie en het zelfstandig te leren worden. Zo moet het leren om altijd aan de kant van de huizen te lopen en niet aan de rand van het trottoir, wegenwerken en plaatsen waar wagens uitrijden (garages, parkings) te herkennen, de straat over te steken (zonder te rennen, pas als het "mannetje" op groen staat en als alle wagens stilstaan) en de risico's in te schatten bij slecht weer. Als volwassene moet u uiteraard het goede voorbeeld geven. Hou u dus zelf consequent aan de regels die u uw kind oplegt: loopt niet op de rijweg, slalom niet tussen wagens door, ren niet, steek altijd de weg over op het zebrapad en wacht tot het groene mannetje verschijnt… Verder moet u uw kind ook de belangrijkste verkeersborden leren kennen.

Hou zijn kennis op peil, observeer het op straat en herinner het zo nodig aan de basisregels. Als het het openbaar vervoer neemt, moet u het leren om kaarten te lezen en richtingen te herkennen. Vindt het geen zitplaats, dan moet het zich vasthouden aan de stangen. Benadruk ook dat het de weg pas mag oversteken als het eerst goed naar links en naar rechts heeft gekeken en nadat de bus weer vertrokken is. Laat het bij voorkeur heldere kledij dragen die opvalt, of reflecterende banden.

Met de fiets?

Fietsen op de rijweg mag pas vanaf negen jaar. Vóór die leeftijd mag het alleen op het trottoir.

Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 08/03/2005 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Voor een geslaagde schoolstart Gepubliceerd op 20/07/2015 - 15h06

U kunt uw kind helpen bij een geslaagde schoolstart , met kleine middelen of grotere middelen zoals het aannemen van andere gewoonten. Vooral het aantal uren slaap en de voeding moeten in de gaten gehouden worden.

Dyslexie, nog onbekend Geüpdatet op 18/04/2006 - 00h00

Dyslexie, een leerstoornis bij het lezen en schrijven treft ongeveer 8% van de kinderen (vooral jongens). Toch wordt er niet vaak over gesproken. Nochtans ligt deze stoornis vaak aan de basis van grote problemen op school. Dr. Messerschmitt* van het...

Meer artikels