• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Alcoholisme: opsporing van bepaalde gedragingen bij adolescenten voor een betere preventie

Alcoholisme: opsporing van bepaalde gedragingen bij adolescenten voor een betere preventieDeze Amerikaanse studie, die werd uitgevoerd in middelbare scholen (colleges en lycea), toont aan dat bepaalde adolescenten gedragingen vertonen die een evolutie naar regelmatige overconsumptie van alcohol kunnen voorspellen. Die gedragingen zijn bijv. roken, cannabisgebruik en een geringe weerstand tegen sociale druk. Die informatie is zeer belangrijk om preventieve acties tot een goed einde te brengen.

Voorspellende gedragingen

Een overmatig alcoholgebruik op het einde van de adolescentie getuigt vaak van gewoonten die de voorbije jaren werden aangenomen. Bepaalde gedragingen in het begin van het middelbaar onderwijs laten een dergelijke evolutie vrezen en zouden dus bij sommige jongeren moeten leiden tot preventieve maatregelen.

Vanaf het 2de middelbaar zijn bepaalde gedragingen alarmerend

De studie werd uitgevoerd bij 4.200 Amerikaanse leerlingen die, gedurende een periode van 5 jaar, van het 2de middelbaar tot het laatste jaar van het middelbaar onderwijs werden gevolgd. Bij het uitpluizen van het verleden van de leerlingen die op het einde van het middelbaar abnormaal veel alcohol dronken, zijn de auteurs bepaalde gedragingen op het spoor gekomen.Adolescenten die vanaf het 2de middelbaar:

 • alcohol dronken,
 • sigaretten rookten,
 • cannabis gebruikten,
 • of zich niet duidelijk afzetten tegen roken,
liepen duidelijk meer risico om later te veel alcohol te drinken. Dat geldt ook voor leerlingen die vanaf het 2de middelbaar criminele feiten plegen en leerlingen met slechte schoolresultaten. Tenslotte zijn jongens ook duidelijk vatbaarder voor alcoholmisbruik dan meisjes.Risicofactoren voor overmatig alcoholgebruik enkele jaren later bij oudere adolescenten (vanaf het 5de middelbaar) zijn:
 • frequent maar daarom nog niet overmatig gebruik van alcohol,
 • vrienden hebben die regelmatig alcohol drinken,
 • weinig weerstand bieden tegen de sociale druk om alcohol te drinken,
 • sigaretten roken en cannabisgebruik.
Op grond van die risicofactoren kunnen de adolescenten worden opgespoord die zouden kunnen evolueren naar een regelmatig overmatig alcoholgebruik en kan een preventief programma op touw worden gezet.
Maar ook de risicofactoren zelf zouden moeten worden bestreden, met name het drinken van alcohol op jonge leeftijd. Volgens de auteurs zou alcoholgebruik volledig moeten worden geweerd tot de leeftijd van 14-15 jaar.

Artikel gepubliceerd door op 03/09/2002

Bronnen: Ellickson P. L. et al., Prospective risk factors for alcohol misuse in late adolescence. Journal of Studies on Alcohol. 2001; 62: 773-782. CFES, Alcool, nr. 7, mei/juni 2002.

Vindt u het artikel interessant?