• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Commentaren (0)

Alcohol en psychiatrische ziekten: complexe relaties!

Alcohol en psychiatrische ziekten: complexe relaties! Psychiatrische stoornissen en ziekten zoals depressie, angst, schizofrenie en paranoia komen vaker voor bij probleemdrinkers en nog meer bij alcoholverslaafden dan bij de rest van de bevolking. Dat geldt vooral voor angststoornissen (veralgemeende angst, paniekaanvallen, posttraumatisch stresssyndroom): we vinden ze terug bij 36,9 % van de alcoholverslaafden.

Psychiatrische stoornissen bemoeilijken gedragstherapie bij alcoholverslaafden

De auteurs van de studie gingen de kwaliteit na van de algemene behandeling van alcoholverslaafden die aan een angststoornis lijden. Ze stellen vast dat een volledig aangepaste behandeling jammer genoeg de uitzondering blijft, aangezien er onvoldoende rekening gehouden wordt met de impact van psychiatrische stoornissen op de therapietrouw van alcoholverslaafden. Zo kunnen patiënten met paranoianeigingen vaak niet voldoen aan de eisen van gedrags- en groepstherapie waarbij verschillende individuen met elkaar geconfronteerd worden. Bovendien is het denken bij depressiepatiënten vertraagd, wat een bijkomende handicap vormt bij een cognitieve aanpak van alcoholverslaving en het persoonlijke werk dat een dergelijke therapie vereist.

Een totaaltherapie is noodzakelijk

Ook geneesmiddelentherapie ontsnapt niet aan de complexe relaties tussen psychiatrische stoornissen en alcoholverslaving. Bij het voorschrijven ervan moet daar dan ook rekening mee worden gehouden. Dat geldt zowel voor sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om de alcoholonthouding te helpen handhaven (disulfiram bijvoorbeeld, dat psychiatrische stoornissen kan veroorzaken en bijgevolg met voorzichtigheid moet worden gebruikt bij al psychisch kwetsbare patiënten) als voor specifieke behandelingen van psychiatrische stoornissen. Zo lijken bij de antidepressiva de zogenaamde serotonineheropnameremmers beter geschikt voor alcoholverslaafden dan tricyclische antidepressiva. Tot slot nog dit: hoewel psychiatrische stoornissen en alcoholverslaving heel vaak hand in hand gaan, betreuren de auteurs dat de meeste studies over de behandeling van alcoholverslaving betrekking hebben op populaties zonder psychiatrische stoornissen. Er moeten dan ook dringend aangepaste totaaltherapieën ontwikkeld worden voor patiënten met aandoeningen die nauw samenhangen en elkaar kunnen tegenwerken.

Artikel gepubliceerd door op 15/04/2003

Bronnen: Petrakis I.L. et coll., Comorbidity of alcoholism and psychiatric disorders. Alcohol Research & Health, 2002, 26 : 81- 89. Kessler et coll., The National Comorbidity Survey, 1996. Regier et coll., The Epidemiologic Catchment Area Study, 1990.

Vindt u het artikel interessant?