• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Aids: een epidemie met een economische component?

Aids: een epidemie met een economische component?Terwijl de aidsepidemie ravages aanricht in de arme landen in Afrika, werd er onlangs een aanzienlijke vooruitgang aangekondigd met een daling van de mortaliteit bij kinderen en adolescenten met aids. Moet deze ziekte voortaan louter beschouwd worden als een economisch probleem?

Efficiënte therapieën

Het gebruik van een combinatie met proteaseremmers nam aanzienlijk toe sedert 1996 bij kinderen en adolescenten met aids, gaande van 7% tot 73% in 1999. Tijdens deze periode daalde de mortaliteit aanzienlijk, van 5,3% tot 0,7%. Volgens de resultaten van een analyse verminderen proteaseremmers het mortaliteitsrisico met ongeveer 67%! Dit resultaat bevestigt de efficiëntie van de nieuwe therapieën bij het kind en toont aan dat aids voortaan wereldwijd behandeld zou kunnen worden. Aids, de "ziekte van de armen", in de volle betekenis van het woord!

Economische en politieke strijd?

Het actueel probleem is dit van de toegang tot behandeling. De medicatie is duur en in de Afrikaanse landen wordt dit begrip bijzonder zinvol, aangezien er 28 miljoen aidspatiënten zijn. Inderdaad, 70 à 80 % van de seropositieve personen in de wereld leeft in het subsaharische Afrika, waar drie vierden van de bevolking tracht te overleven met het equivalent van twee euro per dag. Om toegang te krijgen tot de medicatie verminderen de families hun uitgaven en hun voeding of verkopen ze hun bezittingen om de kosten van de behandeling - en vaak van begrafenissen - te dekken. Deze ramp, de "aids-epidemie", houdt dus sterk verband met de ontwikkeling van deze landen. Ondanks de significante daling van de kostprijs van de antiretrovirale medicatie blijft deze te hoog voor de meerderheid van de zieken. De oplossing zou kunnen komen van een lokale productie van generische medicamenten tegen een lage prijs. Maar ook hier is er het probleem dat weinig ontwikkelingslanden beschikken over aangepaste laboratoria. Er zijn onderhandelingen aan de gang, o.a. naar aanleiding van de 12de internationale conferentie over aids en SOA's.Laten we niet vergeten dat naast al deze beschouwingen de bevolking een opvoeding moet krijgen over de preventie en het juiste gebruik van de verschillende medicaties. Wat de hulpverleners betreft, is het van primordiaal belang dat ze geschoold worden voor het voorschrijven van zorgen en geneesmiddelen.

Artikel gepubliceerd door op 26/12/2001

Bronnen: Gortmaker S.L. et coll., N. Engl. J. Med., 345 : 1522-1528, 2001.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

AIDS

 • AIDS en HIV 
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
GIDS ZIEKTEN EN AANDOENINGEN
Medische encyclopedie
Vragen en antwoorden