• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Aids : een eenvoudiger behandeling !

Aids : een eenvoudiger behandeling !Bij bijna 42% van de behandelde seropositieve patiënten mislukt de behandeling. De belangrijkste oorzaak is een slechte therapietrouw. Veel specialisten pleiten dan ook voor een éénmaal daags behandelingsschema.

Studies hebben aangetoond dat er een zeer duidelijk verband bestaat tussen de slaagkansen van de behandeling en de therapietrouw. Welnu, meer dan 50% van de patiënten leeft de behandeling op lange termijn niet volledig na.Oorzaken van slechte therapietrouw zijn :

 • bijwerkingen ;
 • de lange duur van de behandeling, wat leidt tot laksheid ;
 • de complexiteit van de behandeling : groot aantal tabletten, hoge frequentie, precieze intervallen tussen de innamen.
Een meta-analyse van 76 studies toont aan dat de patiënten de behandeling minder goed naleven naarmate ze meer antiretrovirale geneesmiddelen moeten innemen. Volgens Dr. Roland Landman van het Hôpital Bichat in Parijs volgt 79% van de seropositieve patiënten de behandeling stipt op als ze de tabletten maar éénmaal daags moeten innemen, tegen 51% van de patiënten die de tabletten viermaal daags moeten innemen.Ook de patiënten zelf verkiezen één inname per dag, omdat dat beter aansluit bij hun levenswijze. Dan is er ook minder kans dat ze de tabletten zouden vergeten.

Artikel gepubliceerd door op 12/03/2003

Bronnen: Congres dat door de laboratoria Bristol-Myers Squibb in Parijs werd georganiseerd 'Quels bénéfices les patients peuvent-ils attendre des schémas thérapeutiques simplifiés dans le sida ?', 600 Franse artsen en virologen, moderator, Jean-François Delfraissy, Hôpital Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, januari 2003

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

AIDS

 • AIDS en HIV 
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
GIDS ZIEKTEN EN AANDOENINGEN
Medische encyclopedie
Vragen en antwoorden