• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Actieve diabetici leven langer!

Actieve diabetici leven langer! Elke vorm van lichaamsbeweging - hoe miniem ook - is goed voor diabetici. Zo doet twee uur wandelen per week de mortaliteit al dalen met 40 %!

Dat lichaamsbeweging preventief werkt tegen hart- en vaatziekten en diabetes, was al bekend. Dat ze echter ook nuttig is voor wie de ziekte al heeft, was evenwel nog niet bewezen. Dat is ondertussen gebeurd, dankzij deze Amerikaanse studie bij meer dan 3.000 volwassen diabetici. De auteurs onderzochten de proefpersonen en deden een regelmatige follow-up. Dat leverde heel wat informatie op over hun levenswijze en meer bepaald over hun lichamelijke activiteiten.

Bewegen kan nooit kwaad

En wat blijkt: alleen al twee uur wandelen per week verlaagt het sterfterisico bij diabetespatiënten met 40 % in vergelijking met patiënten die minder actief zijn. Ook het cardiovasculaire sterfterisico daalt met 34 %. Uiteraard wordt elke extra inspanning beloond, want drie tot vier uur wandelen per week verlaagt het sterfterisico met 54 %. Slotsom: een diabeticus overtuigen om twee uur per week te wandelen, vermijdt één sterfgeval per jaar op 61 patiënten.

Artikel gepubliceerd door op 16/09/2003

Bronnen: Archives of Internal Medicine, 163 (12) : 1440-1447, 2003.

Vindt u het artikel interessant?