• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

50 jaar na de revolutie

50 jaar na de revolutie Vroeger raadden artsen vooral rust aan aan lichamelijk verzwakte personen. Begin jaren 50 bleek echter uit een groot epidemiologisch onderzoek dat regelmatige lichaamsbeweging integendeel gezond is. Laten we even stilstaan bij deze grondige mentaliteitsverandering.

'Werken is gezond', zo luidt het in de volksmond. Toch hebben we nog altijd een dubbelzinnige houding tegenover fysieke inspanningen. Lange tijd was onze maatschappij ervan overtuigd dat vermoeidheid voorkomen bevorderlijk was voor de gezondheid. Zo is er het personage van Arthur Milligan uit de beroemde roman 'Alleen op de wereld' van Hector Malot, een ziek kind dat van de dokters niet de minste inspanning mocht leveren, uit schrik dat zijn symptomen zouden verergeren. In die tijd dacht men dat sporten het lichaam verzwakte. Welnu, in 1953 bewees een Engelse studie* precies het tegendeel! De auteurs bestudeerden daarbij de 3.100 werknemers van het Londense openbaar vervoer. Ze werden ingedeeld in twee groepen: de conducteurs en de chauffeurs. De conducteurs waren toen bepaald bezige bijen: ze hielpen oudere dames de trappen op van de dubbeldekker, liepen tussen de zetels door om het geld in ontvangst te nemen en voerden nog tal van andere taken uit, terwijl de chauffeurs de hele tijd onderuitgezakt in hun zetel bleven zitten. En zo ontdekte men dat de eersten minder kransslagaderaandoeningen kregen dan de tweeden en over het algemeen langer leefden. Er werd een causaal verband gelegd tussen de graad van activiteit en de levensduur, zonder precies te begrijpen hoe de vork aan de steel zat.

Hoe sport het hart redt

Het antwoord kwam jaren later, toen men een beter inzicht kreeg in atherosclerose. Men stelde namelijk vast dat er zich binnen de slagaders plaques vormden die zo'n vernauwing veroorzaakten dat dit op de duur de bloedtoevoer verhinderde. Soms deden er zich in die "flessenhalzen" stollingsreacties voor, wat tragische gevolgen kan hebben als ze vitale organen treffen zoals het hart en de hersenen. Het kwam er dus vooral op aan, dacht men, om de vorming van die plaques te verhinderen. Al heel vlug ging men beseffen dat de levensstijl daarbij een belangrijke rol speelde. Daarop begon men hele bevolkingsgroepen te bestuderen, zoals die van het stadje Framingam, dat beroemd werd in de cardiologie, om op die manier een reeks risicofactoren op te sporen zoals roken, overgewicht en …. sedentariteit! Sport bleek daarbij een beschermende werking te hebben door de bloeddruk, het vetgehalte in het bloed en de slechte cholesterol te doen dalen.

Onverdiende infarcten

Vandaag hanteert men niet langer die uiterst deterministische kijk op levensstijl, omdat ondertussen bewezen is dat het infarctrisico ook sterk afhangt van genetische factoren. Begin jaren 90 bestudeerde dokter Osborn van de universiteit van Sheffield de slagaders van overleden baby's waarbij de doodsoorzaak niet-cardiaal was. Daarbij stelde hij van in de prille kindertijd microscopische letsels vast op de slagaderwanden. En je kon die baby's toch moeilijk verwijten dat ze niet genoeg sportten of te vet aten… Kortom, we zijn zeer sterk ongelijk als het om atherosclerose gaat! Zo krijgen mensen die alle mogelijke preventiemaatregelen nemen, toch soms één of andere hartziekte. We spreken dan van "onverdiend infarct". Maar ook al zijn we niet allemaal winnaars in die genetische loterij, toch dragen we een grote verantwoordelijkheid voor het onderhoud van ons "slagaderlijke buizenstelsel". In de eerste plaats door regelmatig te bewegen, want in tegenstelling tot aloude opvattingen "slijt ons hart alleen als we het niet gebruiken".

* De studie was getiteld: Coronary heart disease and physical activity of work. De auteurs waren: J.N Morris, J.A. Heady en P.A. Raffle, en ze werd in 1953 gepubliceerd in The Lancet.

Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !

Artikel gepubliceerd door op 14/09/2004

Bronnen:

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Stoppen met sporten

 • Het is altijd gevaarlijk om te stoppen met sporten, want sport is echt noodzakelijk voor ons evenwicht en onze ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating